Voksen smeltes og støbes
Honningen slynges, sies
og kommer på glas
Voks sættes på tavler
Voksen fjernes fra rammerne
og renses for urenheder
Biernes plads i haven
.