.
Honning direkte fra biavleren
Honningen kommer fra biernes
bestøvning af blomster i haver og
på marker i Ullerslev og omegn
Ingen opvarmning eller smeltning.
Originalt produceret -
slynget, siet, rørt og tappet med omhu.